Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady

Các hình thức Tiền gửi Tiết kiệm phổ biến

Người gửi: Tài Chính Gia Đình Ngày gửi: 04/09/2014 09:04:37
Nội dung câu hỏi:
Tiền gửi không kỳ hạn, Tiết kiệm có kỳ hạn; Tiền gửi bậc thang; Tiết kiệm bậc thang; Tiết kiệm tích lũy; Tiết kiệm lũy tiến

TƯ VẤN VIÊN XIN TRẢ LỜI


Tiền gửi Tiết kiệm không kỳ hạn

Là hình thức gửi tiền mà người gửi tiền có thể rút tiền theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào của tổ chức nhận tiền gửi. Lãi suất của hình thức tiền gửi/ tiết kiệm này thấp hơn nhiều so với hình thức tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn.

Tiền gửi Tiết kiệm có kỳ hạn

Là hình thức gửi tiền mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một thời gian nhất định (gọi là kỳ hạn) theo thỏa thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Các tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm có nhiều kỳ hạn khác nhau để người gửi tiền lựa chọn (vd: 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng...)

Tiền gửi Tiết kiệm bậc thang

Là hình thức gửi tiền mà người gửi tiền sẽ được nhận lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi. Theo đó, cùng một kỳ hạn gửi tiền nhưng khách hàng có số tiền gửi càng lớn thì lãi suất tiền gửi càng cao.

Tiết kiệm gửi góp - tích lũy

Người gửi tiền có thể tích góp nhiều khoản tiền nhỏ để có được một khoản tiền lớn hơn mà không phải mở thêm sổ mới như trường hợp tiết kiệm thông thường. Ngoài tiền lãi được hưởng, tiết kiệm tích luỹ còn là một sản phẩm giúp người gửi tiền thực hiện được các mục tiêu tích lũy một cách hiệu quả.

Tiết kiệm lũy tiến

Là hình thức gửi tiết kiệm mà người gửi được hưởng lãi theo ngày, lãi này sẽ được cộng gộp vào gốc để tính lãi vào ngày hôm sau.

Tài Chính Gia Đình

0
Trở về

Các tin khác