Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady

Các loại hình bảo hiểm con người và tài sản

Người gửi: Tài Chính Gia Đình Ngày gửi: 04/09/2014 09:11:39
Nội dung câu hỏi:
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm cháy nổ

TƯ VẤN VIÊN XIN TRẢ LỜI


Bảo hiểm nhân thọ


Là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Gồm

Bảo hiểm sinh kỳ: doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Bảo hiểm tử kỳ: doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Bảo hiểm hỗn hợp: là hình thức bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm trọn đời: là loại hình bảo hiểm tử kỳ với điều khoản bảo hiểm suốt cả cuộc đời


Bảo hiểm phi nhân thọ


Là loại hình bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ


Bảo hiểm sức khỏe: doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán chi phí y tế cho người bảo hiểm được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Bảo hiểm du lịch: doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán chi phí y tế, mất hoặc thất lạc hành lý, tiền bạc, giấy tờ cho người bảo hiểm... khi đi du lịch được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

Bảo hiểm nhà cửa: bảo hiểm thiệt hại cho ngôi nhà bị hư hỏng do hỏa hoạn hoặc các rủi ro khác được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm

 

Bảo hiểm tài sản: bảo hiểm thiệt hại cho tài sản (xe ô tô, xe máy …)
 
Tài Chính Gia Đình
0
Trở về