Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady

Các loại thẻ ngân hàng/ thanh toán/ ATM

Người gửi: Tài Chính Gia Đình Ngày gửi: 04/09/2014 09:09:50
Nội dung câu hỏi:
Thẻ ngân hàng/ ATM, thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ trả trước

TƯ VẤN VIÊN XIN TRẢ LỜI


THẺ NGÂN HÀNG/ THẺ THANH TOÁN/ THẺ ATM

Là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do ngân hàng phát hành và cấp cho khách hàng để rút tiền mặt hoặc sử dụng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ…
Tùy theo nhu cầu sử dụng mà có các loại thẻ khác nhau

Thẻ ghi nợ

Là loại thẻ mà chủ thẻ sử dụng thanh toán, rút tiền mặt trên số tiền thực có ở tài khoản của chủ thẻ mở tại ngân hàng phát hành thẻ. Thẻ ghi nợ không có quan hệ vay mượn giữa ngân hàng và chủ thẻ.

Thẻ ghi nợ nội địa

Là thẻ ghi nợ chỉ cho phép chủ thẻ thực hiện các giao dịch ở trong nước. Thẻ ghi nợ nội địa tại Việt Nam hiện nay thường được dùng để nhận lương và rút tiền mặt

Thẻ ghi nợ quốc tế

Là thẻ ghi nợ cho phép chủ thẻ thực hiện các giao dịch ở nước ngoài, tại Việt Nam Visa và MasterCard là hai tổ chức thanh toán quốc tế được nhiều ngân hàng phát hành thẻ lựa chọn

Thẻ tín dụng

Là loại thẻ cho phép chủ thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau. Thực tế là hình thức vay mượn giữa chủ thẻ và ngân hàng.

Thẻ tín dụng nội địa

Là thẻ tín dụng chỉ cho phép thực hiện các giao dịch ở trong nước

Thẻ tín dụng quốc tế

Là thẻ tín dụng cho phép thực hiện các giao dịch ở nước ngoài (lưu ý thẻ tín dụng quốc tế nên được dùng để thực hiện các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và tránh rút tiền mặt vì phí rút tiền rất cao)

Thẻ trả trước

Là loại thẻ mà người sử dụng thẻ phải trả trước một số tiền nạp trong thẻ để sử dụng thanh toán hay có thể rút tiền mặt tại các điểm chấp nhận thẻ. Người sử dụng thẻ trả trước không cần phải mở tài khoản tại ngân hàng phát hành thẻ

Tài Chính Gia Đình
 
0
Trở về

Các tin khác