Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Bảo hiểm rút tiền ATM

Bảo hiểm rút tiền ATM

AIG - Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam

Chủ thẻ do ngân hàng ACB phát hành

Khi rút tiền từ bất kỳ máy ATM trên toàn cầu bằng thẻ ACB và nếu bị cướp giật xảy ra trong vòng 15 phút kể từ thời điểm rút tiền, Chủ thẻ sẽ được bồi thường (có giới hạn) số tiền rút tại máy ATM và các chi phí y tế liên quan đối với các thương tật thân thể do bị tấn công tại máy ATM.

 
 1. Đối tượng bảo hiểm:
  • Áp dụng cho tất cả các thẻ do ACB phát hành, ngoại trừ thẻ ACB2GO.
  • Điều kiện được bảo hiểm:
   • Thẻ mới phát hành: Tất cả thẻ mới phát hành đều được mua bảo hiểm.
   • Thẻ hiện hữu: Chủ thẻ chỉ được bảo hiểm khi thẻ có tổng doanh số giao dịch (*) đạt từ 3 triệu đồng trở lên trong vòng 12 tháng trước ngày thẻ gia hạn/ đến kỳ tính phí thường niên. Lưu ý: Để được nhận các quyền lợi bảo hiểm, thẻ của khách hàng không được phát sinh nợ quá hạn.
 2. Giới hạn bảo hiểm
 
Loại thẻ Số tiền bồi thường tối đa 1 vụ Số tiền bồi thường tối đa 1 năm
Thẻ ghi nợ nội địa 365 Styles
Thẻ ghi nợ và trả trước quốc tế
Thẻ tín dụng Visa/MasterCard chuẩn
3,600,000 đ
9,000,000 đ
Thẻ tín dụng ACB Visa/MasterCard vàng, Visa Business, Visa Platinum, World MasterCard
7,000,000 đ
18,000,000 đ
 1. Thủ tục thông báo tổn thất
  Khi có tổn thất xảy ra, chủ thẻ cần thực hiện:
  • Thông báo cho công an tại địa bàn xảy ra vụ việc trong vòng 24 giờ và yêu cầu công an cung cấp Biên bản xác nhận sự việc.
  • Gọi ngay lập tức đến:  Call Center 247 của ACB: (08) 3 8247 247 – 1800 577 775(miễn phí cuộc gọi, phục vụ 24/7); hoặc Đường dây nóng của AIG Việt Nam: 1800 6789 để được hướng dẫn thủ tục bồi thường.
    
 2. Chứng từ yêu cầuNếu có chi phí y tế bồi thường thương tật do tai nạn liên quan đến cướp giật, hoặc tấn công tại ATM, thì yêu cầu thêm các chứng từ sau:

   

  • Đơn yêu cầu bồi thường đã được kê khai chi tiết
  • Biên bản công an xác nhận sự việc xảy ra là có thật
  • Hóa đơn rút tiền ATM hoặc sao kê tài khoản
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

    

  • Bản gốc hóa đơn y tế chi tiết (có chi tiết chi phí) 
  • Biên nhận chi phí y tế (bản gốc) 
  • Báo cáo y tế
 3. Điều khoản loại trừ:
  Công ty Bảo hiểm AIG Việt Nam không trả cho bất kỳ:
  • Các thiệt hại và/hoặc các trách nhiệm đối với bên thứ ba;
  • Các thiệt hại hoặc tổn thất đối với bất cứ thứ gì ngoài tiền Chủ thẻ rút từ tài khoản thẻ của Chủ thẻ;   
  • Các thiệt hại và/hoặc các trách nhiệm xảy ra truớc hoặc sau thời gian được bảo hiểm đối với vụ cướp;
  • Các chi phí cấp cứu cho người khác ngoài Chủ thẻ.
    
 4. Lưu ý:
  • Tờ khai bồi thường và các chứng từ có liên quan phải được gửi đến AIG Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai báo bồi thường đầu tiên.
  • Các chứng từ yêu cầu được liệt kê không phải đã bao gồm tất cả. Trong quá trình giải quyết bồi thường, AIG Việt Nam có thể yêu cầu thêm các chứng từ khác nếu cần thiết.
  • Đối với thẻ nội địa (365 Styles): áp dụng dịch vụ bảo hiểm rút tiền tại các máy ATM trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với các thẻ quốc tế: áp dụng dịch vụ bảo hiểm rút tiền tại các máy ATM trên toàn cầu.
  • Có điều khoản loại trừ áp dụng đối với dịch vụ bảo hiểm này.

0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1800 6789

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady