Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Tiết kiệm gửi góp - Siêu linh hoạt

Tiết kiệm gửi góp - Siêu linh hoạt

OceanBank - Ngân hàng Đại Dương

VNĐ

Lãi cuối kỳ

6.9 %/năm

11 tháng

Là Tài khoản tiết kiệm gửi góp có kỳ hạn cho phép Khách hàng định kỳ hoặc đột xuất gửi tiền vào Tài khoản tiết kiệm siêu linh hoạt mà không giới hạn số tiền gửi và thời gian gửi
Kỳ hạnLãi suấtGhi chú
1 tháng5.3 %
2 tháng5.3 %
3 tháng5.4 %
4 tháng5.4 %
5 tháng5.4 %
6 tháng6.2 %
7 tháng6.3 %Thời hạn STK tối thiểu 9 tháng
8 tháng6.4 %Thời hạn STK tối thiểu 9 tháng
9 tháng6.7 %Thời hạn STK tối thiểu 9 tháng
10 tháng6.8 %Thời hạn STK tối thiểu 11 tháng
11 tháng6.9 %Thời hạn STK tối thiểu 11 tháng

Tiện ích
 • Khách hàng định kỳ hoặc đột xuất gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm mà không giới hạn số tiền gửi và thời gian gửi.
Đặc điểm
 • Kỳ hạn gửi: 6, 9, 11 tháng
 • Định kỳ gửi tiền:
  • Không hạn chế thời gian gửi tiền
  • Thời gian thực tế tính đến ngày đáo hạn của lần gửi tiền phải đảm bảo tối thiểu 1 tháng. Nếu không đảm bảo, OceanBank từ chối nhận khoản tiền của lần gửi này vào TK Tiết kiệm gửi góp Siêu linh hoạt
 • Số tiền gửi khi mở tài khoản: 100.000 VND tối thiểu
 • Số tiền gửi góp mỗi lần: không giới hạn.
 • Lãi suất:
  • Cố định trong cả kỳ hạn gửi
  • Theo quy định cụ thể của OceanBank
 • Tất toán TK gửi góp Siêu linh hoạt:
  • Gốc và lãi được trả vào TKTT của Khách hàng mở tại OceanBank.
  • Tất toán đúng hạn: Hưởng lãi suất cố định khi mở Tài khoản.
  • Tất toán trước hạn: Hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố trước thời điểm tất toán 01 ngày.

0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1800 58 88 15

Bảng tính lãi tiết kiệm

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady