Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn

Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn

ACB - Ngân hàng Á Châu

VNĐ

Đa dạng

6.4 %/năm

13 tháng

Tiền gửi tiết kiệm – bảo hiểm “Lộc Bảo Toàn” là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn, liên kết với Công ty Bảo hiểm Prévoir Việt Nam.Theo đó, bên cạnh hưởng lãi suất tiết kiệm hấp dẫn, KH được thêm quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và hỗ trợ viện phí.
Kỳ hạnLãi suấtGhi chú
3 tháng4.6 %Quyền lợi 1
6 tháng5.4 %Quyền lợi 1
12 tháng5.5 %Quyền lợi 2 + lãi hàng tháng
12 tháng5.7 %Quyền lợi 1 + lãi hàng tháng
12 tháng5.7 %Quyền lợi 2 + lãi cuối kỳ
12 tháng5.9 %Quyền lợi 1 + lãi cuối kỳ
13 tháng5.9 %Quyền lợi 2 + lãi hàng tháng
13 tháng6.1 %Quyền lợi 1 + lãi hàng tháng
13 tháng6.2 %Quyền lợi 2 + lãi cuối kỳ
13 tháng6.4 %Quyền lợi 1 + lãi cuối kỳ


A. Tiện ích sản phẩm:

 • Lãi suất tiết kiệm cạnh tranh.
 • Khách hàng còn được hưởng thêm quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp không may rủi ro (tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân)với mức bảo hiểm như sau:
  • Đối với kỳ hạn 3, 6 tháng: 100% số tiền gửi tiết kiệm (*)
  • Đối với kỳ hạn 12 tháng trở lên, khách hàng được chọn 1 trong 2 quyền lợi bảo hiểm như sau:
   + Quyền lợi 1: 100% số tiền gửi tiết kiệm (*) + hỗ trợ nằm viện 70.000 VND/ngày
   + Quyền lợi 2: 200% số tiền gửi tiết kiệm (*) + hỗ trợ nằm viện 140.000 VND/ngày
 • Số tiền bảo hiểm tối đa trên một hoặc các Thẻ tiết kiệm của một KH là 24 tỷ đồng.
 • Giá trị bảo hiểm vẫn còn nguyên hiệu lực trong suốt kỳ hạn ngay cả trường hợp TTK đượctất toán trước hạn.

(*) Chưa bao gồm Vốn gốc và lãi (nếu có). 


B. Đối tượng tham gia 
KH cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được gửi Tiết kiệm “Lộc Bảo Toàn” tại ACB (chỉ áp dụng cho 1 chủ sở hữu) bao gồm:

 • Cá nhân là người cư trú.
 • Cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Độ tuổi tham gia thỏa các điều kiện sau:
  • Sản phẩm chính: “Tử kỳ dài hạn” 
   - Tuổi tối thiểu tham gia bảo hiểm: 18 tuổi
   - Tuổi tối đa tham gia bảo hiểm : 75 tuổi
   - Tuổi tối đa được bảo hiểm: 76 tuổi.
  • Sản phẩm bổ sung: “ Hỗ trợ nằm viện”
   - Tuổi tối thiểu tham gia bảo hiểm: 18 tuổi
   - Tuổi tối đa tham gia bảo hiểm : 59 tuổi
   - Tuổi tối đa được bảo hiểm: 60 tuổi.

KH chỉ được tham gia sản phẩm tiết kiệm “Lộc Bảo Toàn” khi tất cả các câu trả lời tại mục kiểm tra sức khỏe trên Giấy yêu cầu bảo hiểm là “KHÔNG”. 

C. Đặc điểm sản phẩm: (**)

 • Kỳ hạn gửi  : 3, 6 (lãi cuối kỳ), 12 tháng và 13 tháng (lãi tháng, lãi cuối kỳ)
 • Mức gửi tối thiểu : 20.000.000 VND
 • Lãi suất :  Theo quy định ACB theo từng thời kỳ.
 • KH gửi vốn gốc 1 lần vào ngày mở TTK và rút vốn gốc 1 lần khi tất toán.
 • Khi tất toán trước hạn, KH phải nộp phí rút trước hạn theo quy định của ACB, được công bố tại từng thời kỳ.
 • KH rút gốc trước hạn đã thỏa thuận với ACB, KH được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của ACB.

  Lưu ý: Trường hợp đã rút lãi hàng tháng, KH được hưởng lãi suất không kỳ hạn và phảihoàn trả lại cho ACB toàn bộ phần tiền lãi đã nhận.
 • KH rút gốc trước hạn trong vòng 07 ngày kể từ ngày mở thẻ, KH không được hưởng lãi.
 • Đến ngày đáo hạn, nếu KH không đến rút gốc và lãi và không có chỉ định nào khác, ACB tự động tái tục (gốc và lãi):
  • Thêm 1 kỳ Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn nếu sản phẩm vẫn còn triển khai; hoặc
  • Sang tiết kiệm truyền thống VND, kỳ hạn bằng kỳ hạn gửi ban đầu và hình thức lãnh lãi tương ứng trong trường hợp ACB đã dừng triển khai sản phẩm Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn. Lãi suất áp dụng là lãi suất tiết kiệm truyền thống VND có kỳ hạn và hình thức lãnh lãi tương ứng tại thời điểm tái tục. Trường hợp kỳ hạn, hình thức lãnh lãi đó không còn áp dụng, ACB sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề và hình thức lãnh lãi tương ứng.
 • TTK Lộc Bảo Toàn không được chuyển quyền sở hữu.   
 • Thời hạn bảo hiểm bắt đầu từ ngày mở TTK đến ngày đáo hạn TTK và chấm dứt sớm hơn trong các ngày sau:
  • Ngày thành viên được bảo hiểm tròn 76 tuổi đối với sản phẩm chính và 60 đối với sản phẩm phụ.
  • Ngày phát sinh sự kiện bảo hiểm (chỉ áp dụng đối với sản phẩm chính).
 • Quy định khác theo Quy chế tiền gửi tiết kiệm của ACB
 • Quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ nằm viện theo quy định điều khoản bảo hiểm. 
0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1900 54 54 86 - 08 38 247 247

Bảng tính lãi tiết kiệm

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady