Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Tiết kiệm thông thường lãi cuối kỳ

Tiết kiệm thông thường lãi cuối kỳ

BacABank - Ngân hàng Bắc Á

VNĐ

Lãi cuối kỳ

7.4 %/năm

15 tháng

Là sản phẩm tiết kiệm truyền thống của ngân hàng Bắc Á có phương thức lãnh lãi và gốc vào cuối kỳ hạn gửi
Kỳ hạnLãi suấtGhi chú
1 tháng5.3 %
2 tháng5.3 %
3 tháng5.4 %
4 tháng5.4 %
5 tháng5.4 %
6 tháng6.4 %
7 tháng6.4 %
8 tháng6.4 %
9 tháng6.6 %
10 tháng6.6 %
11 tháng6.6 %
12 tháng7.2 %
13 tháng7.3 %
15 tháng7.4 %
18 tháng7.4 %
24 tháng7.4 %
36 tháng7.4 %
0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1800 588 828

Bảng tính lãi tiết kiệm

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady