Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Tiết kiệm thường lãi cuối kỳ

Tiết kiệm thường lãi cuối kỳ

VPBank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

VNĐ

Lãi cuối kỳ

7.3 %/năm

36 tháng

Là sản phẩm tiết kiệm truyền thống của ngân hàng VPBank có phương thức lãnh lãi và gốc vào cuối kỳ hạn gửi
Kỳ hạnLãi suấtGhi chú
1 tháng5.1 %< 100tr: 5%
2 tháng5.1 %< 100tr: 5%
3 tháng5.2 %< 100tr: 5.1%
4 tháng5.3 %< 100tr: 5.2%
6 tháng5.9 %< 100tr: 5.8%
7 tháng6.1 %< 100tr: 6%
9 tháng6.2 %< 100tr: 6.1%
12 tháng6.8 %< 100tr: 6.7%
13 tháng6.8 %< 100tr: 6.7%
15 tháng6.8 %< 100tr: 6.7%
18 tháng7.1 %
24 tháng7.2 %
36 tháng7.3 %
VpBank tiết kiệm thường lãi cuối kỳ

0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1900 545 415 - 04 39 288 880

Bảng tính lãi tiết kiệm

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady