Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Đặt mua chứng khoán đảm bảo bằng Thẻ tiết kiệm ACB

Đặt mua chứng khoán đảm bảo bằng Thẻ tiết kiệm ACB

ACB - Ngân hàng Á Châu

Vay thế chấp khác

%/năm

Chứng từ có giá

Đây là sản phẩm mới liên kết giữa ACBS và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), dành cho các khách hàng giao dịch chứng khoán tại ACBS có sở hữu thẻ tiết kiệm được phát hành bởi ACB (TTK). Khách hàng sẽ được ACB hoặc ACBS cấp một hạn mức để đặt mua chứng khoán. 

I. TIỆN ÍCH:

 • Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ đơn giản nhanh chóng,
 • Được cấp hạn mức đặt lệnh mua chứng khoán mà vẫn đảm bảo được giá trị vốn gốc và lãi của tiền gửi tiết kiệm
 • Có thể thanh toán tiền mua chứng khoán sau khi khớp lệnh, giúp khách hàng linh hoạt sử dụng nguồn vốn kinh doanh.

 

II. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:

 • Khách hàng cá nhân Việt Nam và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

 

III. QUY ĐỊNH:

 • Loại TTK được đảm bảo thanh toán: TTK tiền đồng Việt Nam có kỳ hạn tại ACB và được phép rút vốn trước hạn
 • Không giới hạn số lượng TTK đảm bảo thanh toán
 • Hạn mức đặt lệnh được ACB hoặc ACBS cấp căn cứ vào giá trị TTK của khách hàng và theo quy định của ACBS và ACB
 • Chứng khoán đặt mua là chứng khoán niêm yết trên sàn HOSE và HNX

 

IV. HƯỚNG DẪN:

B1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

 • Khách hàng liên hệ với các Chi nhánh của ACBS để đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Khách hàng lựa chọn hình thức đảm bảo thanh toán:
  • Bằng chính giá trị TTK
  • Bằng hạn mức vay cầm cố TTK tại ACB
 • Sau khi hoàn tất thủ tục, ACB hoặc ACBS sẽ cấp một hạn mức đặt mua chứng khoán cho khách hàng. 
   

B2. Sử dụng dịch vụ

 • Khách hàng mua chứng khoán khớp lệnh tại ACBS có sử dụng hạn mức được cấp vào ngày T, khách hàng phải thanh toán tiền mua
  • Trước 14h00 ngày T+1: đối với giao dịch thanh toán ngày T+3
  • Trước 14h00 ngày T: đối với giao dịch thanh toán ngày T+1.
 • Sau thời gian quy định, nếu khách hàng chưa nộp đủ tiền cho giao dịch ngày T, ACBS và ACB sẽ thực hiện việc thanh toán theo hình thức đảm bảo thanh toán mà khách hàng đã đăng ký.
   

B3. Ngừng sử dụng dịch vụ

 • Khách hàng có thể đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ sau khi thực hiện thanh toán tiền mua đầy đủ
0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1900 54 54 86 - 08 38 247 247

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady