Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Ứng tiền ngày T

Ứng tiền ngày T

ACB - Ngân hàng Á Châu

Vay thế chấp khác

%/năm

Chứng từ có giá

Ứng tiền ngày T là sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh chứng khoán (CK) của khách hàng có tiền bán CK đang về tài khoản mở tại ACB. Khách hàng có thể vay ứng tiền ngày T theo 02 phương thức: Vay món (từng lần), vay theo hạn mức thấu chi 

Ưu điểm như sau:

a. Ứng tiền ngày T từng lần:

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn sử dụng tiền nhận được khi bán CK:

 • CK tự do (không là tài sản bảo đảm của bất cứ khoản vay nào) lưu ký tại ACBS hoặc các Công ty CK có liên kết với ACB (CTCK LK); hoặc
 • CK đang bị phong tỏa, tạm giữ tại ACBS để bảo đảm cho khoản vay tại ACB; hoặc
 • CK do ACBS và khách hàng cùng góp vốn đầu tư (CK M1).

Mỗi lần vay khách hàng phải làm một bộ hồ sơ vay, ACB xét duyệt, giải ngân trong thời gian không quá 10 phút.

b. Ứng tiền ngày T theo hạn mức thấu chi (Ứng tiền ngày T tự động):

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng ACBS muốn sử dụng ngay lập tức số tiền nhận được khi bán CK tự do lưu ký tại ACBS:

 • ACB cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi tối đa để ứng tiền ngày T (căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và tình hình đầu tư/kinh doanh thực tế).
 • Khi khách hàng bán CK tự do, ACB lập tức tăng số tiền khách hàng được thấu chi tương ứng với giá trị CK đã bán (nhưng không quá hạn mức tối đa ban đầu).
 • Nếu khách hàng sử dụng tiền thuộc hạn mức thấu chi, cuối ngày ACB sẽ giải ngân và tính lãi. 
  Đến ngày tiền bán CK về tài khoản khách hàng, ACB tiến hành thu nợ vay (nếu có). Khách hàng chỉ làm hồ sơ 01 lần, được sử dụng hạn mức đến 12 tháng và được tiết kiệm tối đa số tiền lãi phải trả khi sử dụng hạn mức được cấp để tiếp tục mua chứng khoán.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam đang đầu tư kinh doanh CK tại ACBS hoặc tại CTCK LK.
Điều kiện vay:
 • Có tài khoản tiền gửi giao dịch CK tại ACB.
 • Có nguồn trả nợ từ tiền bán chứng khoán đang về tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ACB.
Đặc tính sản phẩm:
 • Thời gian vay:

  - Vay món ≤ 03 ngày làm việc

  - Vay hạn mức thấu chi ≤ 12 tháng, thời hạn mỗi lần giải ngân từ hạn mức thấu chi ≤ 03 ngày làm việc.

 • Loại tiền vay: VND.
 • Lãi suất: theo lãi suất quy định hiện hành của ACB.
 • Phương thức trả nợ:

  - Vay từng lần: lãi trả sau khi giải ngân, vốn trả cuối kỳ.

  - Vay hạn mức thấu chi: lãi trả vào ngày 15 hàng tháng, vốn gốc trả cuối kỳ/vào cuối ngày làm việc. Vào cuối mỗi ngày làm việc, chương trình tự động kiểm tra tài khoản thanh toán (TKTT) của khách hàng, nếu trên TKTT có số dư có, hệ thống sẽ tự động thu nợ số tiền đã thấu chi cho đến khi số dư trên TKTT bằng “0” hoặc đến khi thu đủ dư nợ thấu chi khách hàng đã sử dụng.

 • Mức cho vay tối đa lên đến 98% số tiền khách hàng bán chứng khoán.
 • Hạn mức thấu chi cấp tối đa lên đến 50 tỷ đồng.
Hồ sơ vay vốn:
 • CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3/KT4/Xác nhận cư trú của người vay.
 • Ứng tiền từng lần:

  - Giấy xác nhận khớp lệnh

  - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án kinh doanh, hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố tài sản.

 • Ứng tiền theo hạn mức thấu chi:

  - Giấy đề nghị vay vốn

  - Hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố tài sản.

 • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Bảng kê số dư tài khoản CK của khách hàng tại các Công ty CK.

0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1900 54 54 86 - 08 38 247 247

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady