Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Vay cầm cố thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, vàng, ngoại tệ

Vay cầm cố thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, vàng, ngoại tệ

ACB - Ngân hàng Á Châu

Vay thế chấp khác

%/năm

Chứng từ có giá

Vay cầm cố Thẻ tiết kiệm (TTK), Giấy tờ có giá (GTCG), Vàng, Ngoại tệ mặt là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiền để bù đắp sự thiếu hụt tạm thời trong các khoản chi tiêu sinh hoạt gia đình hoặc bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đặc tính sản phẩm:
  • Loại tiền vay: VND, Ngoại tệ (theo quy định về quản lý ngoại hối và chính sách ACB trong từng thời kỳ).
  • Thời gian vay: được xác định phù hợp với nhu cầu của người vay.
  • Mức cho vay: dựa trên nhu cầu vay vốn thực tế và trị giá của tài sản cầm cố
  • Lãi suất: theo lãi suất quy định hiện hành của ACB
  • Phương thức trả nợ: nợ gốc và lãi vay được thanh toán một hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.
Đối tượng khách hàng:
  • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam.
Điều kiện vay:
  • Sở hữu hợp pháp: TTK, GTCG (do ACB hoặc tổ chức tín dụng khác được ACB chấp nhận cầm cố phát hành), Vàng mặt, Ngoại tệ mặt (có niêm yết tại ACB).
Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ACB).
  • CMND, hộ khẩu/KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
  • Tài liệu liên quan đến tài sản cầm cố (bản chính TTK, GTCG, Vàng hiện vật, Ngoại tệ mặt, …).

0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1900 54 54 86 - 08 38 247 247

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady