Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Vay đầu tư chứng khoán thế chấp bằng chứng khoán

Vay đầu tư chứng khoán thế chấp bằng chứng khoán

ACB - Ngân hàng Á Châu

Vay thế chấp khác

%/năm

Chứng từ có giá

Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán thế chấp bằng chứng khoán là sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh chứng khoán (CK) của khách hàng đang có sở hữu CK niêm yết đang lưu ký tại ACBS hoặc chứng khoán chưa niêm yết. Trong thời gian vay vốn, ACB có thể cho phép khách hàng bán CK niêm yết đang bảo đảm cho khoản vay để trả nợ cho ACB.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam đang đầu tư kinh doanh CK.
Điều kiện vay:
 • Có nguồn trả nợ từ bán chứng khoán đang đầu tư/cổ tức, hoặc các nguồn khác được ACB chấp nhận.              
 • Chứng khoán là tài sản bảo đảm phải thuộc “Danh sách CK ACB nhận làm tài sản bảo đảm”.
 • CK là tài sản bảo đảm phải được quản lý biến động giá theo quy định của ACB.
 • CK chưa niêm CK mua/đầu tư phải được phép giao dịch, không tranh chấp và không thuộc diện lưu ký có điều kiện.
Đặc tính sản phẩm:
 • Thời gian vay:

  - Vay món ≤ 06 tháng đối với tài sản bảo đảm là chứng khoán chưa niêm yết.

  - Vay món ≤ 12 tháng đối với tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết.

  - Đặc biệt vay Hạn mức tín dụng (HMTD) lên đến 12 tháng, Khế ước nhận nợ (KƯNN) ≤ 06 tháng.

 • Loại tiền vay: VND.
 • Lãi suất: theo lãi suất quy định hiện hành của ACB.
 • Phương thức trả nợ:

  - Lãi trả hàng tháng

  - Vốn gốc trả một lần khi đáo hạn/theo KƯNN.

 • Mức cho vay tối thiểu: 20 triệu đồng/khoản vay.
Hồ sơ vay vốn:
 • CMND, Hộ khẩu/ KT3/ KT4/ Xác nhận cư trú.
 • Hợp đồng:

  - Đối với tài sản bảo đảm là CK niêm yết: Giấy đề nghị vay vốn, kiêm phương án kinh doanh, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố tài sản.

  - Đối với tài sản bảo đảm là CK chưa niêm yết: Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cầm cố tài sản là cổ phiếu chưa niêm yết.

 • Tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm: Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu CK: Giấy xác nhận góp vốn/Sổ xác nhận cổ đông/Cổ phiếu/Chứng chỉ cổ phiếu… (đối với CK chưa niêm yết). Giấy xác nhận phong tỏa CK.
 • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Bảng kê số dư tài khoản CK của khách hàng tại các Công ty CK.

0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1900 54 54 86 - 08 38 247 247

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady