Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Vay đầu tư chứng khoán thế chấp bằng bất động sản

Vay đầu tư chứng khoán thế chấp bằng bất động sản

ACB - Ngân hàng Á Châu

Vay thế chấp khác

%/năm

Bất động sản/ nhà

Vay đầu tư kinh doanh chứng khoán (CK) thế chấp bằng bất động sản (BĐS) là sản phẩm đáp ứng nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh CK của khách hàng đang có sở hữu CK và thế chấp bằng BĐS.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam đang đầu tư kinh doanh CK tại các Công ty CK ở Việt Nam.
 • Đang sở hữu chứng khoán niêm yết, lưu ký tại các Công ty CK.
Điều kiện vay:
 • Có nguồn trả nợ từ bán chứng khoán đang đầu tư/cổ tức, hoặc các nguồn khác được ACB chấp nhận.
 • CK mua/đầu tư phải được phép giao dịch, không tranh chấp và không thuộc diện lưu ký có điều kiện.
Đặc tính sản phẩm:
 • Thời gian vay:

  - Vay món ≤ 06 tháng.

  - Đặc biệt vay Hạn mức tín dụng (HMTD) lên đến 12 tháng, Khế ước nhận nợ (KƯNN) ≤ 06 tháng.

 • Loại tiền vay: VND.
 • Lãi suất: theo lãi suất quy định hiện hành của ACB.
 • Phương thức trả nợ:

  - Lãi trả hàng tháng

  - Vốn gốc trả một lần khi đáo hạn/theo KƯNN.

 • Mức cho vay: lên đến 200% tổng giá trị chứng khoán niêm yết khách hàng đang sở hữu (đầu tư từ nguồn vốn tự có).
 • Tỷ lệ cho vay/Giá trị BĐS lên đến 70%
 • Số tiền cho vay tối thiểu: 20 triệu đồng/khoản vay.
Hồ sơ vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ACB).
 • CMND, Hộ khẩu/KT3/KT4/Xác nhận cư trú.
 • Phương án sử dụng vốn vay.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm: Hợp đồng cầm cố/thế chấp, tài liệu liên quan đến tài sản bảo đảm là BĐS.
 • Chứng từ chứng minh thu nhập trả lãi vay hàng tháng.
 • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Bảng kê số dư tài khoản CK của khách hàng tại các Công ty CK.

0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1900 54 54 86 - 08 38 247 247

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady