Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Vay mua xe ô tô

Vay mua xe ô tô

MHB - Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Vay mua xe ô tô

%/năm

Đa dạng

Là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng mua xe ôtô phục vụ nhu cầu đi lại, giao dịch và kinh doanh, với tài sản thế chấp bằng chính xe mua hoặc tài sản khác theo qui định của MHB.
mhb cho vay mua xe ô tô
 
Tiện ích sản phẩm:
 • Cho vay để thanh toán chi phí mua xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải, ô tô chuyên dùng (có tài sản khác làm đảm bảo).
 • Đối với cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay:
  • Xe ô tô con được sản xuất trước ngày mua tối đa 5 năm;
  • Xe ô tô khách được sản xuất trước ngày mua tối đa 8 năm;
  • Xe ô tô tải, ô tô chuyên dùng được sản xuất trước ngày mua tối đa 10 năm.
Đối tượng và điều kiện:
 • Là cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam.
 • Có thu nhập ổn định đủ khả năng trả nợ ngân hàng trong thời gian vay vốn.
 • Có bảo đảm tiền vay theo qui định MHB.
  • Tùy theo từng đối tượng cụ thể, MHB luôn có hình thức cho vay phù hợp.
Đặc điểm sản phẩm:
 • Thời gian cho vay: lên đến 48 tháng, trường hợp đặc biệt được 60 tháng.
 • Loại tiền vay: VND hoặc USD.
 • Mức cho vay: Tùy vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng.
  • Cho vay có tài sản khác làm đảm bảo thì mức cho vay tối đa 85% tổng nhu cầu vốn của phương án xin vay nhưng không được vượt quá tỷ lệ cho vay quy định của MHB đối với từng loại tài sản đảm bảo.
  • Cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay : mức cho vay tối đa 60% giá trị tài sản đảm bảo.
  • Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản (tín chấp): mức cho vay tối đa không quá 12 tháng thu nhập thực tế của khách hàng vay và không quá 200 triệu đồng.
 • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của MHB.
 • Phương thức trả nợ: đa dạng
  • Trả lãi hàng tháng, trả gốc một lần vào cuối kỳ (cho vay ngắn hạn).
  • Trả lãi hàng tháng, trả gốc theo định kỳ;
  • Trả gốc và lãi đều hàng tháng;
  • Trả lãi, trả gốc linh hoạt theo thỏa thuận;
  • Trả góp (tổng số tiền gốc cộng (+) tiền lãi phải trả chia đều cho các kỳ trả nợ).
Thủ tục, hồ sơ vay vốn và thời gian giải quyết hồ sơ vay:
 • Thủ tục nhanh, gọn nhưng đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật và NHNN VN, thời gian giải quyết hồ sơ có thể trong ngày hoặc vài ba ngày nhưng tối đa không quá 7 ngày kể từ ngày khách hàng giao nộp đầy đủ hồ sơ vay vốn.
 • Thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm rất linh hoạt, tùy theo đối tượng vay vốn, loại tài sản đảm bảo để có thể giải quyết cho khách hàng phải thực hiện/hoặc không phải thực hiện/hoặc thực hiện bổ sung sau thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

08 3930 2501

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady