Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLadyThẻ Tín Dụng MasterCard VPBank StepUP
Vay xây, sửa nhà

Vay xây, sửa nhà

Techcombank - Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam

Sửa chữa - xây nhà

%/năm

Bất động sản/ nhà

Tin tưởng đúng lúc, góp sức kịp thời

Tổng giá trị vay

  • 70% giá trị tài sản đảm bảo
  • Xây nhà tối đa 5 tỷ
  • Sửa nhà tối đa 3 tỷ

Thời gian vay và phương thức trả n

  • Xây nhà tối đa 15 năm
  • Sửa nhà tối đa 08 năm
  • Trả góp gốc lãi, lãi tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
Vay xây sửa nhà Techcombank

Tài Chính Gia Đình theo Techcombank
0
Trở về
Liên hệ ngân hàng:

1800 588 822

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady