Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady
Bảng lãi suất tiết kiệm cao nhất với các công cụ lọc thông minh giúp nhanh chóng tìm được sản phẩm tiết kiệm phù hợp nhất cho nhu cầu tài chính gia đình
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục xu hướng giảm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục xu hướng giảm

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng là 5,5%/ năm, tuy nhiên với đợt giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn gần đây đã đưa lãi suất xuống dưới 5%/ năm. Theo nhận định của các chuyên gia lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục xu hướng giảm trong năm nay.

Bảng tính lãi tiết kiệm

Tiêu Dùng Tín ChấpThẻ Tín Dụng VPLady