Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady

Bảng giá xăng dầu cập nhật mới nhất

2015-01-08 18:42:25

Bảng giá xăng dầu mới nhất các mặt hàng xăng RON95, xăng RON92, xăng sinh học E5 RON92, dầu Diesel 0,05S, dầu Diesel 0,25S, dầu hoả

Bảng giá xăng dầu cập nhật

Từ 15h chiều nay 11/03/2015 giá xăng tăng 1.610 đồng/ lít (bảng giá mới nhất đang được cập nhật)
 

Mặt hàng Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95 17.880 18.230
Xăng RON 92 17.280 17.620
Xăng sinh học E5 RON 92 16.950 17.280
Dầu Diesel 0,05S 15.880 16.190
Dầu Diesel 0,25S 15.830 16.140
Dầu hoả 16.320 16.640
(đơn vị tính: đồng/lít)

Vùng 2 xăng dầu gồm

* Các huyện/ thị trấn sau: Thái Nguyên (Võ Nhai, Định Hoá); Bắc Giang (Sơn Động); Quảng Ninh (Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái); Quảng Trị (Hương Hoá, Đăcrông, Bến Quan); Thừa Thiên Huế (Nam Đông, A Lưới); Quảng Ngãi (Tây Trà, Sơn Tây, Lý Sơn); Bình Thuận (Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Phú Quí); Đồng Tháp (Tháp Mười, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng); Sóc Trăng (Cù Lao Dung).
 
* Các tỉnh sau: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang.
 
* Tất cả các đảo của Việt Nam.

Vùng 1 xăng dầu: là các tỉnh/ thành còn lại

Lịch sử tăng giảm giá xăng dầu

  • 15h ngày 11/03/2015: Giá xăng tăng 1.610 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 17.880 16.270
Xăng RON 92 17.280 15.670
Xăng sinh học E5 RON 92 16.950 15.350
Dầu Diesel 0,05S 15.880 15.170
Dầu Diesel 0,25S 15.830 15.120
Dầu hoả 16.320 15.610
Vùng 2    
Xăng RON 95 18.230 16.590
Xăng RON 92 17.620 15.980
Xăng sinh học E5 RON 92 17.280 15.650
Dầu Diesel 0,05S 16.190 15.470
Dầu Diesel 0,25S 16.140 15.420
Dầu hoả 16.640 15.920

  • 15h ngày 05/12/2015: Giảm giá xăng sinh học E5 RON92 320 đồng/lít

  • 16h ngày 21/01/2015: Giá xăng tiếp tục giảm gần 1.900 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 16.270 18.170
Xăng RON 92 15.670 17.570
Xăng sinh học E5 RON 92 15.670 17.570
Dầu Diesel 0,05S 15.170 16.630
Dầu Diesel 0,25S 15.120 16.580
Dầu hoả 15.610 17.110
Vùng 2    
Xăng RON 95 16.590 18.530
Xăng RON 92 15.980 17.920
Xăng sinh học E5 RON 92 15.980 17.920
Dầu Diesel 0,05S 15.470 16.960
Dầu Diesel 0,25S 15.420 16.910
Dầu hoả 15.920 17.450

  • 16h30 ngày 06/01/2015: Giảm giá từ 201 - 361 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 18.170 18.480
Xăng RON 92 17.570 17.880
Xăng sinh học E5 RON 92 17.570 17.880
Dầu Diesel 0,05S 16.630 16.990
Dầu Diesel 0,25S 16.580 16.940
Dầu hoả 17.110 17.400
Vùng 2    
Xăng RON 95 18.530 18.840
Xăng RON 92 17.920 18.230
Xăng sinh học E5 RON 92 17.920 18.230
Dầu Diesel 0,05S 16.960 17.320
Dầu Diesel 0,25S 16.910 17.270
Dầu hoả 17.450 17.740

 
  • 15h ngày 22/12/2014: Giảm giá kỷ lục từ 1.420 - 2050 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 18.480 20.530
Xăng RON 92 17.880 19.930
Xăng sinh học E5 RON 92 17.880 19.930
Dầu Diesel 0,05S 16.990 18.410
Dầu Diesel 0,25S 16.940 18.360
Dầu hoả 17.400 18.970
Vùng 2    
Xăng RON 95 18.840 20.940
Xăng RON 92 18.230 20.320
Xăng sinh học E5 RON 92 18.230 20.320
Dầu Diesel 0,05S 17.320 18.770
Dầu Diesel 0,25S 17.270 18.720
Dầu hoả 17.740 19.340

  • 13h ngày 06/12/2014: Giá xăng giảm 320 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 20.530 20.850
Xăng RON 92 19.930 20.250
Xăng sinh học E5 RON 92 19.930 20.250
Dầu Diesel 0,05S 18.410 18.650
Dầu Diesel 0,25S 18.360 18.600
Dầu hoả 18.970 19.250
Vùng 2    
Xăng RON 95 20.940 21.260
Xăng RON 92 20.320 20.650
Xăng sinh học E5 RON 92 20.320 20.650
Dầu Diesel 0,05S 18.770 19.020
Dầu Diesel 0,25S 18.720 18.970
Dầu hoả 19.340 19.630

  • 11h ngày 22/11/2014: Giá xăng giảm 1.140 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 20.850 21.990
Xăng RON 92 20.250 21.390
Xăng sinh học E5 RON 92 20.250 21.390
Dầu Diesel 0,05S 18.650 19.240
Dầu Diesel 0,25S 18.600 19.190
Dầu hoả 19.250 19.700
Vùng 2    
Xăng RON 95 21.260 22.420
Xăng RON 92 20.650 21.810
Xăng sinh học E5 RON 92 20.650 21.810
Dầu Diesel 0,05S 19.020 19.620
Dầu Diesel 0,25S 18.970 19.570
Dầu hoả 19.630 20.090

  • 11h ngày 07/11/2014: Giá xăng giảm 950 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 21.990 22.940
Xăng RON 92 21.390 22.340
Xăng sinh học E5 RON 92 21.390 22.340
Dầu Diesel 0,05S 19.240 19.760
Dầu Diesel 0,25S 19.190 19.710
Dầu hoả 19.700 20.060
Vùng 2    
Xăng RON 95 22.420 23.390
Xăng RON 92 21.810 22.780
Xăng sinh học E5 RON 92 21.810 22.780
Dầu Diesel 0,05S 19.620 20.150
Dầu Diesel 0,25S 19.570 20.100
Dầu hoả 20.090 20.460

  • 18h ngày 23/10/2014: Giá xăng giảm 550 đồng/lít
Mặt hàng Giá mới Giá cũ
Vùng 1    
Xăng RON 95 22.940 23.490
Xăng RON 92 22.340 22.890
Xăng sinh học E5 RON 92 22.340 22.890
Dầu Diesel 0,05S 19.760 20.240
Dầu Diesel 0,25S 19.710 20.190
Dầu hoả 20.060 20.500
Vùng 2    
Xăng RON 95 23.390 23.950
Xăng RON 92 22.780 23.340
Xăng sinh học E5 RON 92 22.780 23.340
Dầu Diesel 0,05S 20.150 20.640
Dầu Diesel 0,25S 20.100 20.590
Dầu hoả 20.460 20.910

  • (Đang cập nhật)
Tài Chính Gia Đình theo Petrolimex
0
Trở về

Các tin khác