Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady

Lãi suất có xu hướng giảm nhẹ

2014-09-30 14:46:32

Ngày 29-9, Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng trong tuần.

Theo đó, lãi suất huy động VND tương đối ổn định. Trong tuần có một số ngân hàng thương mại (NHTM) điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động khoảng 0,2%-0,3%/năm các kỳ hạn dưới 12 tháng. 
lãi suất có xu hướng giảm nhẹ

Hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng; 5%-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn một tháng và có kỳ hạn dưới sáu tháng; 6%-7,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 7,3%-7,8%/năm.
 
Lãi suất cho vay bằng VND tiếp tục ổn định. Riêng NHTM Công Thương Việt Nam (VietinBank) và NHTM Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) điều chỉnh giảm lãi suất cho vay khoảng 0,2%-0,3%/năm ở các kỳ hạn.
 
Hiện, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7%-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9%-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5%-12%/năm đối với trung và dài hạn.
 
Một số NHTM tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất, kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6%-7%/năm.

Trà Phương
(pháp luật TpHCM)
0
Trở về

Các tin khác