Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2014

2014-12-29 09:52:24

Các chỉ số kinh tế Việt Nam năm 2014: GDP,

Các chỉ số tăng cao nhất kể từ năm 2011
  • Tăng trưởng GDP tăng 5,98%
  • Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6%

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 2014

Tài Chính Gia Đình theo Việt Chung - vnexpress
0
Trở về

Các tin khác