Giải Pháp Tài Chính Gia Đình

0933391188

bangvu80@gmail.com

Thẻ Tín Dụng VPLady

VietinBank khuyến mãi cho vay Lãi Vàng Đón Lộc Xuân

2015-02-06 16:58:22

Từ ngày 05/01/2015 đến 31/03/2015, VietinBank khuyến mãi lãi suất cho vay "Lãi vàng đón lộc xuân" dành cho khách hàng vay tiêu dùng

veitinbank khuyen mai cho vay lai vang don loc xuan

Trong thời gian khuyến mãi, khách hàng vay tiêu dùng sẽ được ưu đãi lãi suất như sau:

Vay từ 12 tháng trở xuống: ưu đãi lãi suất 1/2 thời hạn vay

  • Khách hàng mới: 7.5%
  • Khách hàng thông thường: 7.8%

Vay trên 12 tháng đến dưới 36 tháng: ưu đãi lãi suất 06 tháng kể từ ngày giải ngân

  • Khách hàng mới: 7.5%
  • Khách hàng thông thường: 7.8%

Vay trên 36 tháng đến dưới 60 tháng: ưu đãi lãi suất tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân

  • Khách hàng mới: 7.3%
  • Khách hàng thông thường: 7.5%

Vay từ 60 tháng trở lên: ưu đãi lãi suất tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân

  • Khách hàng mới: 7%
  • Khách hàng thông thường: 7%
* Khách hàng mới: là khách hàng giải ngân lần đầu hoặc không có dư nợ trong vòng 12 tháng tính tới thời điểm phát sinh giải ngân
* Khách hàng thông thường: những khách hàng còn lại và có xếp loại tín dụng từ loại A trở lên

Click xem các ngân hàng khuyến mãi khác

Tài Chính Gia Đình theo VietinBank
0
Trở về

Các tin khác